دانلود کتاب الواح بابل

کتاب الواح بابل اثر علی اصغر حکمت را در ادامه مطلب قرار داده ایم کتابی فوق العاده برای علافه مندان به مطالب  تاریخی و باستان شناسی می باشد ناشر کتاب چنین می نویسد: در این کتاب به زبان ایگلیسی بود که یکی از علما بزرگ فن آشورشناسی که آن نیز یکی از شعب باستان شناسی است به قلم آورده است. این مولف ارجمند این مجموعه را در باب مکاشفات و معلومات استخراجی از الواح گلین مملکت بابل و بین النهرین نگاشته و مسائل مختلفه ازخط و زبان و فرهنگ و علم و سیاست و هنر آن ملت باستانی را که همه را از روی کتیبه های روی خشت ها استنباط و اقتباس کرده اند، با زبانی شیرین شرح داده و نکات مشکل و مسائل غامض باستانی را به شیوه حکایت سرایی مطبوع و دلپسند به قلم آورده است.

دانلود کتاب الواح بابل

مجموعه این یادداشت ها را پس از مرگ او یکی از همکاران وی یعنی دانشمند بزرگ معاصر پروفسور جورج کامرون جمع آوری کرده و تدفین نموده و کتابی به نام they wrote on clay منتشر ساخته است و در حقیقت می توان آنرا نخستین متن علم ارکئولوژی در ناحیه ممالک خاور میانه دانست.

چون آنرا مطالعه کردم با کمال مسرت مشاهده نمودم که همان گمگشته ایست که در طلبش میشتافتم. زیرا از آن کتاب چند فایده عاید می شود: نخست اینکه موضوع آن مربوط به تحقیقات ارکئولوژیک کشور بین النهرین می باشد. این ناحیه از لحاظ تاریخ سیاسی و طبیعی از کشور ایران جدا و منفصل نیست و در طول مدت ۱۲ قرن یعنی از بدو سلطنت کوروش کبیر هخامنشی تا سرانجام یزدگرد سوم ساسانی آن سرزمین عرصه بروز و نبوغ تمدن و فرهنگ ایران بوده است و سه سلسله بزرگ پادشاهان قبل از اسلام کیان، اشکانیان و ساسانیان سه شهر بزرگ بابل – سلوسیا و تیسفون را در سواحل فرات و دجله محل تختگاه خود قرار داده بودند

فهرست مطالب کتاب الواح بابلی

 1.  در جستجوی گنج نهفته
 2. کتاب های جاویدی
 3. گل هفتت شهر
 4. فجر دانش
 5. الفبای باستانی
 6. در عالم کسب و تجارت
 7. مشغله دیانت
 8. سرگذشت پادشاهان
 9. سرگذشت کاهنان
 10. الواح بابلی و اسفار یهود
 11. چون و چند
 12. حجر الفلاسفه
 13. تعلیم ابتدایی
 14. رستاخیز خلق
 15. انسان و هنر
 16. از روزنامه یک دیپلومات
 17. در یونان و روم
 18. در شرق و غرب

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0