مقاله در مورد دین و اقوام سامی

موضوع پژوهشی ما دین اقوام سامی است، یعنی آن گروه از اقوام خویشاوندی که شامل اعراب، عبری ها، فنیقی ها، آرامی ها، بابلی ها، آشوری ها می شود که در زمان های قدیم شبه جزیره عربستان و بخش اعظم  سزمین های سوریه، بین النهرین و عراق را اشغال کرده بودند و از سواحل مدیترانه تا کوهپایه های ایران و ارمنستان پراکنده شده بودند.

مقاله در مورد دین و اقوام سامی

دین و اقوام سامی منشاء ۳ دین بزرگ جهان

در میان این اقوم، ۳ دین بزرگ جهان نشات گرفته اند. بنابراین پژوهشگر این سه دین باید همیشه به اقوام سامی توجه خاصی داشته باشد. اما موضوع بررسی ما، تاریخ دین های متعدد که منشا سامی دارند نیست؛ بلکه دین سامی، به منزله یک کل است، یعنی خصوصیات مشترک دین های سامی و نوع عمومی دین سامی موضوع پژوهش ما است.

سه دین یهودی، مسیحی و اسلام را می توان به تعالیم نو آوران دینی یعنی حضرت موسی ، حضرت عیسی، و حضرت محمد پیگیری کرد.

این دین ها مانند نظام های شرک قدیم که بر اثر نیروی ناآگاهی که به طور آرام و بی سروصدا از دوره ای به دوره دیگر عمل می کردند، به وجود نیامدند بلکه بنیانگذارانی داشته اند که خود را عامل وحی الهی معرفی می کردند و از جانب خدا خود را مامور می دانشتند که نظام دینی تازه ای خلق کنند.

مرجع دانلود کتاب های تاریخی و باستان شناسی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 + 20 =

0