دانلود کتاب مخزن الاوفاق نوشته امام محمد غزالی

کتاب مخزن الاوفاق از تالیفات امام محمد غزالی تنظیم و گردآوری حسین نمینی است. کتابی عالی برای دعا نویسی وفق اسماء در خواص اعداد نجات از سختی و فراوانی رزق تسکین زوجه و ایجاد مهر و محبت راه رهایی از اجنه و درمان لکنت زبان و به هلاکت رسانیدن دشمن و اموال وی طلسم مشتری طلسم مشتری طلسم مریخ طلسم خورشید طلسم زهره طلسم عطارد طلسم و… نوشته شده است.

دانلود کتاب مخزن الاوفاق نوشته امام محمد غزالی

محتوای کتاب مخزن الاوفاق:

برای افرادی که به دنبال محبت و مهر هستند، اطلاعاتی در مورد سه ویژگی سه خواص، حرز پنجگانه، حرز شش‌گانه، حرز هفت‌گانه، حرز هشت‌گانه و حرز نه‌گانه نیز آمده است. همچنین، راه‌هایی برای جلوگیری از حاملگی، راحتی در زایمان، عظمت در چشم همسر، دفع سردرد، راندن اجنه، ازدواج، مبارزه با سرقت و دزدی، جلب مهر و محبت، افزایش شیر مادر و… در کتاب مخزن الاوفاق معرفی شده است. با خرید این کتاب، می توانید به بخش مهمی از کتاب های علوم غریبه دسترسی داشته باشید.

عناوین مطالب کتاب:

 • وفق اسم معید، وفق اسم لطیف، وفق اسماء
 • حافظ، وفق محمد، وفق السماء محیط، علم وفق اعداد
 • در بیان کیفیت وضع اعداد به طریق وفق تام
 • در کیفیت وضع اعداد به طریق وفق غیر تام
 • در وضع اسامی
 • در خواص اعداد وفقی
 • جداول سوره نصر
 • نجات از سختی و فراوانی رزق
 • روش دیگری برای وجوب ریاضت
 • فصل ایصال اجنه به آدمیان
 • فصل تسکین زوجه و ایجاد مهر و محبت
 • فصل باطل ساختن جادو
 • فصل راه رهایی از اجنه
 • فصل لکنت زبان
 • فصل به هلاکت رسانیدن دشمن و اموال وی
 • فصل استخراج دفاین، اشیاء زیر خاکی، گنج یابی
 • روش دیدن اعتبار و مقام
 • روش دور ساخت هرگونه آفات
 • فصل درمان بیماری و فصل تقسیم ساعات هلال و دفع بیماری از بدن
 • روش ساکن کردن زن در خانه ، روش صحیح و تجربه شده مهر و محبت
 • روش خاتمه دادن به جنگ و پراکنده ساختن دشمن
 • روش مواجه با حسن قبول و لطف
 • برای امنیت از دشمن و سارق
 • اگر محبت و مهر می خواهید
 • فصل درد شکم و فصل شکست دادن دشمن و دفع دشمنان
 • فصل استخراج اسم از اشکال رمل و فصل
 • حرز با برکت و روشی برای مهر و محبت
 • فصل حرز با برکت و فصل نیش عقرب و فصل اسقاط حروف از غزالی
 • حرز حروف نورانی و فصل میزان حرزها
 • باب اول سه ویژگی سه خواص و حرز پنچگانه
 • و ویژگی های حرز شش گانه و حرز هفتگانه
 • و حرز هشتگانه و حرز نه گانه
 • فصل هفت طلسم، طلسم مشتری، طلسم مریخ،
 • طلسم خورشید، طلسم زهره، طلسم عطارد، طلسم ماه
 • باب خواص اسماء اعظم
 • باب دعای مشهور فس (قلنسوه)
 • باب جلوگیری از حاملگی، باب راحت کردن زایمان و درد زایمان
 • باب چشم زخم و نظر
 • باب خواص چشم قورباغه و باب پرندگان آسمان، باب باران
 • باب افشای راز فرزندان آدم و دختران حوّا
 • باب شفا و طبابت و باب خصومت و دشمنی
 • و بابت مهر و سعادت و باب بخور ایام
 • باب اعمال مورد نیاز زنان و مردان
 • باب تقارن ماه و زهره
 • باب طلسم رز و پر برکت
 • عزائم دفع صف
 • عزائم حضور صف
 • عزائم تسریع در کار
 • برای آزادی محبوس
 • فصل شکار ماهی، فصل مهر و محبت، فصل
 • مقامات بالاتر، فصل مهر و محبت، فصل شعله در
 • ساختن مهر و محبت، فصل دفع ترس و هراس، فصل
 • حاجات و امال، حفظ از چشم زخم و دشمن
 • باب چشم درد و باب راندن اجنه و بابت ازدواج
 • و باب سرقت و دزدی و باب عزیمت بی مانند
 • و باب جلب مهر و محبت و عشق و دوستی
 • و باب افزایش شیر مادر
 • باب عظمت یافتن در چشم همسر خود
 • باب دفع سر درد
 • فصل حاجت، فصل بیماری های تبدار، فصل ترس
 • بابت فوت و یا عدم فوت بیمار، باب ابطال سحر
 • و جادو و طلسم دشمنی
 • باب مغلوب ساختن دشمن
 • برای وجود برکت در خانه و محل کار
 • بابت فوائد هفت طلسم
 • بابت ممانعت و باب ممانعت زن از جماع
 • باب ممانعت از دشمن، باب پریشان ساختن دشمن
 • باب ارعاب دشمن، باب پریشان ساختن دشمن
 • باب حراست از دشمن، باب ممانعت از دشمن
 • محافظت از سارق و دشمن
 • باب مغلوب کردن دشمن، باب هلاکت
 • دشمن، باب نابود ساختن دشمن
 • باب احذ تدبیر در مقابل دشمن و هلاکت
 • ساختن دشمن و باب نابودی دشمن و باب
 • کنترل دشمن و پراکنده ساختن قشون دشمن
 • باب حراست شهر، مال و ملک و باغ و باغچه
 • از دشمن، باب حراست از دشمن و عزائم جنگ
 • و باب غلبه بر دشمن و ظالم و ستمگر، باب
 • جنگیدن با دشمن، باب عزائم جنگ و
 • ممانعت از ارعاب در جنگ
 • فائده برای تجارت و کالایی که بفروش نرسیده باشد
 • برای تحریک و وادار به اطاعت ساختن دشمن
 • ایجاد معضل در کار
 • فائده برای کسانیکه از خونریزی رنج می برند
 • باب اعتراف سارق و برای زیان رسانیدن
 • باب دیدن راه های پنهان
 • فائده بزرگ بی نظیر حراست از خطرات
 • دخول اجنه بر بدن انسان
 • فائده بزرگ در سوره ی حدید، جلیله مفید برای
 • محبت، فاده بزرگ با روغن، برای اخراج دشمن از
 • مکان خود، برای پراکنده ساختن یک ظالم
 • فایده برای شکارچیان
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + نه =

0