دانلود کتاب اسطوره بیان نمادین اثر ابوالقاسم پور مطلق

مهم‌ترین کارکرد اسطوره این است که با مطالعه آن، ما با یک ملت، تاریخ تمدن، فرهنگ، اندیشه و سیر پیشرفت آن ملت آشنا می‌شویم و از اسطوره می‌توانیم در ادبیات و هنر استفاده کنیم. در واقع شناخت اسطوره به معنی درک سرچشمه و خاستگاه هر چیز است. کتاب اسطوره بیان نمادین، دربارۀ اسطوره‌شناسی و شناخت اسطوره‌های ایرانی است. این کتاب در ده گفتار تنظیم شده است. «اسطوره، بیانِ نمادین»، دیباچه‌ای بر اسطوره‌های هند و ایرانی، اسطوره آفرینش، نوروز جلوه‌گاه اسطورۀ آفرینش، میتره در اساطیر هند و ایرانی، میتره در اوستا، ایزدمهر در نوشته‌های پهلوی، اسطوره آداپا نخستین انسان، هادینگوس حماسه‌ای ملی، اسطوره‌های گنوسی عناوین این گفتارها را تشکیل می‌دهند.

دانلود کتاب اسطوره بیان نمادین اثر ابوالقاسم پور مطلق

معنی لغوی اسطوره:

در ایران پیشینه اسطوره به هزاره پنجم پیش از میلاد مسیح می‌رسد و نخستین جلوه آن، باور به «ایزدبانو مادر» است که پیکره‌اش در میان آثار و نقوش سَیلک، در کنار نقش‌های نمادینِ آب، مار، خورشید و ماه بر سفالینه‌های زیبای چند هزار سالۀ ایرانی یافت شده است.

اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه‌ای نمادین درباره ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به‌طور کلی جهان شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می‌بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه‌ای نمادین، تخیلی و وهم‌انگیز می‌گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه‌ای تمثیلی کاوشگر هستی است.

اسطوره از کهن‌ترین ایام در زندگی انسان وجود داشت و کارکردی اجتماعی ایفا می‌کرد. اسطوره تفسیر انسان نخستین از جهان و طبیعت بود و بیشتر جنبه نظری تفکر انسان باستانی به شمار می‌رفت؛ در حالی که آئین‌ها و شعائر، جنبه علمی آن بود.

معرفی کتاب اسطوره بیان نمادین اثر ابوالقاسم پور مطلق:

 • این کتاب مجموعۀ مقالات تحقیقی است که از سه دیدگاه معانی رمز و اسطوره را بررسی می کنند: نخست دیدگاه روان کاوی است؛ با آثاری از رنه لافورگ، رنه آلندی، کارل گوستاو یونگ، دان اسپربر و ژرژ بالاندیه.
 • دیدگاه دوم اصالت ساختار است که با بهره گیری از روان کاوی به مصاف مارکسیسم رفته است؛ با آثاری از هارالد وینریچ و نورتروپ فرای. در این بخش کتاب شناسی گزیده ای نیز دربارۀ اسطوره آمده است.
 • دیدگاه سوم خاص کسانی است که اهل ایمان اند و سنت های روحانی را پاس می دارند و به مبدأ نظر دارند. این دسته به رنسانس و اومانیسم در غرب، سخت می تازند؛ با آثاری از رنه گنون و فریتیوف شوئون. این اثر نسبتا کم حجم با این سه دیدگاه بر موضوع رمز و اسطوره اشتمال کافی دارد.

ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ایران:

هر چند دیرینگی اساطیر باستانی با پیدایش و تکامل زبان انسان همزمان و حتی کهن‌تر از آن است، اما اسطوره‌شناسی به‌گونۀ دانشی سنجیده و فرهیخته، تنها عمری دویست‌ساله دارد؛ یعنی از آغاز سدۀ هژده میلادی تاکنون، انسان دربارۀ باورهای نمادین چندین‌هزارسالۀ خویش، به پژوهش علمی و فرهنگستانی دست یازیده است.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ایران ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﺁﻥ، ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﺰﺩ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﻩﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﻘﻮﺵ ﺳَﯿﻠﮏ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﺩﯾﻦِ ﺁﺏ، ﻣﺎﺭ، ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﺮ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

اگر می‌خواهید مطالعات اسطوره‌شناسی را آغاز کنید یکی از پیشنهادهای من برای شروع کتاب اسطوره، بیان نمادین استاد اسماعیل‌پور است. در این کتاب با زبانی ساده مفاهیم اسطوره‌ای را خواهید شناخت و برای مطالعات تکمیلی آماده‌تر خواهید شد.

فهرست عناوین کتاب بیان نمادین:

 • گفتار نخست: اسطوره؛ بیان نمادین
 • اسطوره چیست؟
 • مفاهیم نمادین
 • انسان، زمان و مکان در اسطوره
 • جلوه‌های اسطوره
 • اسطوره و گونه‌های دیگر روایی
 • دیدگاه‌های اسطوره‌شناسی
 • کارکردهای اسطوره
 • اسطوره و هنر
 • انواع اساطیر
 • گفتار دوم: دیباچه‌ای بر اسطوره‌های هند و ایرانی
 • درآمد
 • اسطوره‌ها
 • میتره – ورونه
 • ایندره
 • ناسَه‌تیه‌ها
 • گفتار سوم: اسطورۀ آفرینش
 • آفرینش کیهان در اساطیر
 • آفرینش در اساطیر ایران
 • گفتار چهارم: نوروز، جلوه‌گاه اسطورۀ آفرینش
 • درآمد
 • نوروز ایرانی
 • اسطوره‌های نوروزی
 • آیین‌ها
 • گفتار پنجم: میتره در اساطیر هند و ایرانی
 • هند و ایرانیان
 • ستایش میتره
 • رابطۀ میتره / ورونه یا دیگر خدایان ودایی
 • میتره در اسطورۀ سومَه
 • اشتقاق نامواژۀ میتره
 • گفتار ششم: میتره در اوستا
 • میتره در گاهان
 • میتره در یشت‌ها
 • میتره در یسنه و وندیداد
 • میتره در ویسپرد و خرده‌اوستا
 • گفتار هفتم: ایزد مهر در نوشته‌های پهلوی
 • مهر در دورۀ اشکانی
 • مهر ایزد در اساطیر مانوی
 • مهر در متون پهلوی ساسانی
 • گفتار هشتم
 • اسطورۀ آداپا، نخستین انسان
 • گفتار نهم
 • هادینگوس، حماسه‌ای ملّی
 • گفتار دهم
 • اسطوره‌های گنوسی
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0