دانلود کتاب بستنی های باستانی اثر علی موقر

کتاب بستنی های باستانی ایران اثر علی روایتگر  اوضاع طبیعی و تاریخ ایران به زبانی طنز گونه در دوران های مختلف می باشد. در این کتاب میخوانیم: سارگن دوم شاه آشور که ۳۰۰۰۰ نفر اسیر بنی‌اسرائیلی روی دستش مانده بود آن تعدادشان را که می‌شد در بین‌النهرین جا داد و بقیه‌شان را هم در زمین‌های قبایل ماد مستقر کرد. سارگن همچنین بیست و هشت تن از روسای قبیله‌های ماد را مطیع خود کرد. دیاکو که یکی از همین ریش سفید‌های قبیله بود پسر خود را به عنوان گروگان به دربار اورارتو نزد روسا فرستاد تا با آن‌ها بر علیه سارگن متحد شود. سارگن که شصتش خبر‌دار شده بود…

دانلود کتاب بستنی های باستانی اثر علی موقر

در بخشی از کتاب بستنی های باستانی میخوانیم:

اردشیر دوم در سال ۳۵۹ق.م با زندگی بدرود گفت. بعد نوبت پادشاه شدن ولیعهدش داریوش شد که بر اثر همان اتفاقات تکراری دربار در همین اثنا او هم با زندگی بدرود گفت یا اینکه کاری کردند که بگوید.

پس این شد که پسر دیگرش یعنی اخوس با نام اردشیر سوم به تخت نشست. در منابع یونانی صفت ویژه ی او را بی رحمی دانسته اند. گویا او مردی شقی و دارای خویی وحشی و اراده ی آهنین و شم سیاسی بوده است.

وی مانند پیشینیان خود به منظور تحکیم قدرت خود تعداد بی شماری از اعضای خاندان خود را به قتل رساند و این بار تنها به مردان دربار هم اکتفا نکرد. جلوس وی از خون همه ی برادران و خواهرانش که ده ها تن بودندسیراب شد.

تاریخ تلخ است. تاریخ سخت است. تاریخ دیرهضم است. تلخ است چون واقعیت انسان ها است. سخت است چون انسان ها پیچیده اند. دیرهضم است چون پیچیده می شود به پر و پای خود ما تا امروز. در این مکتوب می خواهیم تاریخ بخوانیم. چنان که تلخ و سخت و دیرهضم باشد و نباشد. امید است که انگبین این لحن، صفرای پیشداوری را نیفزاید.

تاریخ ایران سرزمین:

در آن موقع ها که سراسر اروپا از توده های یخ پوشیده شده بود ایران از دوره ی باران می گذشت. این به این معنی است که قسمت مرکزی ایران و حتی ارتفاعات را دریاچه ی عظیمی فراگرفته بود.

بقایای ماهی ها و صدفهایی که حالا در بیابان های مرکزی و حتی کوهها پیدا می شود ادعای ما را ثابت می کند. البته قبول داریم که کنکاش لای فسیل های مارماهی و بچه قورباغه و بزمجه و سوسمار جیز خاصی از هویت تاریخی ما بدستمان نمی دهد اما به جهت رعایت وجاهت آکادمیک پرداختن به این بخش از تاریخ لازم بوده است در حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ سال قبل از میلاد عهد بارانی از بین رفت و عهد خشک جای آن را گرفت.

در این عهد جریان رودخانه ها کند شد و در مصب آنها ذخایر رسوبی تشکیل قطعه زمین هایی را داد که به زودی، منظور از به زودی دو سه هزار سال می باشد، سر از آب بیرون آوردند. و حد فاصلی را میان دشتها و کوهها بوجود آوردند در سال ۱۹۴۹ بود که نخستین بار در ایران آثار بقایای انسان عهد مزبور را در حفاری فاری در تنگ پیده در کوههای بختیاری واقع در شمال شرقی شوشتر پیدا کردند. ایشان نیز مانند خویشاوندان اروپایی خود برای تهیه خوراکی به شکار می پرداخت. و برای شکار حبله را بیشتر…..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0