دانلود کتاب الحاوی فی الطب

کتاب الحاوی فی الطب، به زبان عربی، نام کتاب معروف محمد بن زکریای رازی است که آن را «الجامع الحاصر لصناعه الطب»، «حاصر صناعه الطب»، «الجامع الکبیر» و «الجامع» نیز می‌نامند. کتاب «الحاوی»، اعظم و اهم کتب مؤلفه محمد بن زکریای رازی است. رازی در این کتاب به هنگام شرح بیماری و چگونگی درمان آن، نخست تمام گفته‌های پزشکان را ذکر کرده و سپس دیدگاه‌ها و نتایج تجربیات خود را بر آن افزوده است. در کتاب حاضر که جزء چهارم از مجموعه کتاب‌های حاوی را شامل می‌شود، بیماری‌های ریه در ۱۵ باب شرح داده می‌شود. کتاب شامل نمایة واژگان پارسی جایگزین برخی واژه‌ها و شناسه کتاب نیز می‌باشد.

دانلود کتاب الحاوی فی الطب

آشنایی با محتوای کتاب الحاوی فی الطب:

اروپائیان به این کتاب بیشتر از مورخین شرق اهمیت می‌دهند؛ به دلیل آنکه محتویات آن مجموعه مشاهدات و اتفاقاتی است که رازی به رای العین دیده و این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وجهی است که «حاوی» را بر سایر کتب طب اسلامی مزیت و برتری می‌دهد.

رازی در این کتاب جمیع عقاید اطباء یونان و ایران و عرب و روم را تا زمان خود با عملیات و نظریات خویش جمع آوری کرده و منبعی عالی برای پی بردن به مقام وی می‌باشد و به این دلیل در تاریخ طب، رتبه ارجمندی را داراست.

به طور اجمال، همان طور که از فصول و ابواب کتاب «حاوی» معلوم می‌شود، در این کتاب از جمیع شعب طب و اصول تداوی و حفظ الصحه و علم الامراض و دواسازی و سایر شعب، به خوبی بحث شده است و چنان که متتبعین به آن نام دائرهالمعارف داده‌اند، بسیار بجا و مناسب می‌باشد و کمتر در میان کتب طبی قدیم، کتابی به این پایه و مایه می‌رسد. این کتاب، علاوه بر معلومات مزبور، جمیع اطلاعات مطبی و بیمارستانی و شرح حال بیماران و اوضاع مریض خانه‌ها را با طرزی نیکو بیان کرده است.

ريز سرگفتارهاى كتاب الحاوى بدين گونه مى‌باشد:

  1. سخن از آسم و تنگى نفس و هرگونه ناهنجارى در نفس كشيدن و نيز گزاره آنچه تنفس را آسان مى‌كند و آنچه خلطهاى سنگین چسبنده و چركابه‌ى شش را بند مى‌آورد
  2. خون‌برآمدن‌هاى از دهان و بالاآوردن و آب‌ريزش از بينى و هرگونه برآمدن خونابه از دهان
  3. برآمدن چركابه از شش و سينه و گزاره بيمارى سل و آماس گرم شش و هر دمل پديدآمده در شش و ناى و پيرامون سينه و چركين شدن آن و گردآمدن چركابه در سينه و هرگونه آماس و خون‌برآمدن از سينه و شش و اندام‌هاى تنفسى و بيمارى شش و به‌هم‌ريختن مزاج آن
  4. جداسازى بيمارى ذات‌الريه از بيمارى ذات‌الجنب
  5. ذات‌الجنب و جداسازى آن از آماس جگر و آماس شش و پرده ديافراگم
  6. انگیزه سرازير شدن چركابه از سينه به شش‌ها
  7. بهترين گاه خون‌گیرى از بيمار ذات‌الجنب
  8. جداسازى ذات‌الجنب از ذات‌الريه
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0