دانلود کتاب آموزش خط پارسی میانه

کتاب آموزش خط پارسی میانه برای سهولت بخشیدن یا به اصطلاح همان زبان پهلوی، «آسانی دادن» به فراگیری و آموختن خط و زبان فارسی میانه زرتشیتی یا پهلوی ساسانی به نگارش درآمده است. فارسی میانه صورت قدیمی و کهنیک فارسی است. متون اندکی که از آن دوران زبانی بازمانده است نه تنها به‌خودی‌خود و در نفس خود ارزشی شایان دارد، بلکه گنجینۀ سرشاری از واژه‌های زیبا و اصیل است و همچنین قواعد و طرزهایی در واژه‌سازی را در آنها می‌توان یافت که سخت به کار زبان امروزی ما می‌آید. از این‌روی است که کتاب آموزش خط پارسی میانه، به امید گشودن راهی است آسان که، پیمودن آن، این انبار آکنده از گنجی حلال و رایگان از واژه‌های دیرینه را در دسترس خواننده و آموزنده بگذارد.

دانلود کتاب آموزش خط پارسی میانه

از حدود سال ۱۳۰۰ خورشیدی، در کشور ما، اندک‌اندک توجه به سوی آثار کهنسال به زبان‌های قدیمی ایرانی معطوف شده است. آشنایی اروپاییان با این گذشتۀ از یاد رفته دلیل اصلی پیدایش چنین منظر و چشم‌اندازی در ایران بود و خوش‌خوشک مجاهدات و تلاش در این راه آغاز شد. توجه به واژه‌سازی و واژه‌یابی برای رویارویی با نوآمدهای قرهنگی و مادی علت اصلی این عنایت درازآهنگ، هرچند کمابیش کند و کاهلانه بوده است.

درباره کتاب آموزش خط پارسی میانه:

این کتاب در وهلۀ نخستین، برای آموختن تدوین شده و در آن در چهارده جلسۀ درس، آموزش خط پهلوی کتابی انجام می‌گیرد به همراهی شرح و توضیحی برای اصول آغازین و دشواریهای بنیادینی که دستور زبان پهلوی را از فارسی دری متفاوت و متمایز می‌سازد. پهلوی آسان می‌کوشد تا با برنامه‌ریزی سودمندی، آموزش را نظم و سهولت دهد.

در بخش یکم، به آموختن خط پهلوی پرداخته است. پس از مرحلۀ دشوار آغازین، تمرین برای خواندن متن پهلوی انجام می‌گیرد. در این بخش از کتاب، به‌ویژه نمونه‌هایی از آثار استادان سرشناس زبان پهلوی، که کارشان جنبۀ بنیادین و مدرسی یافته است، آورده شده است. در بخش سوم، باز با بهره‌گیری از آثار استادان بزرگ زبان پهلوی، با شیوه‌های مختلف خوانش و آوانویسی در این زبان دیرپای و پرسخن، آشنا خواهیم شد و به مقایسه آنها پرداخته شده است. در بخش چهارم متونی بیشتر برای قرائت در اختیار دانشجو قرار گرفته است.

محتوای کتاب فارسی میانه:

این کتاب دستور، گزیده ای از کتیبه ها میباشد. در واقع آموزش خط میخی، آموزش زبان و الفبای پارسی در زمان هخامنشیان میباشد. این کتاب با دقت واژه های زبان ایران باستان را که خط میخی و اوستایی و آوانوشت لاتین آن درآورده است و میتوان گفت بهترین و کامل ترین خودآموز برای فراگیری خط میخی و ریشه زبان فارسی میانه است؛ این کتاب دستور زبان پارسی باستان، متن اصلی و ترجمه برخی از کتیبه ها و برخی موارد دیگر از مهم ترین بخش های این کتاب است.

فهرست مطالب کتاب:

 • سرآغاز
 • بخش یکم
 • سرایۀ بخش یکم
 • درس یکم: آموزش حروف (۱)
 • درس دوم: آموزش حروف (۲)
 • درس سوم: آموزش حروف (۳)
 • درس چهارم: پاره اندرز
 • درس پنجم: اندرز پیشینیان
 • بخش دوم
 • سرآیۀ بخش دوم
 • درس ششم: ارداویرافنامه (فصل‌های ۲۵ـ۲۸ و ۴۱ـ۵۳)
 • درس هفتم: روز خرداد ماه فروردین
 • درس هشتم: گل خوشبوی
 • بخش سوم
 • سرآیۀ بخش سوم
 • درس نهم: بخشی از کارنامۀ اردشیر بابکان
 • درس دهم: بخشی از یادگار زریران
 • بخش چهارم
 • سرآیۀ بخش چهارم
 • درس یازدهم: ارداویرافنامه (فصل‌های ۳ـ۱۵)
 • درس دوازدهم: اندرز آذرباد مارسپندان
 • درس سیزدهم: دادستان مینوی خرد (فصل ۱۵ـ۱۹)
 • درس چهارم: بندهش (چگونگی آتش)
 • پیوست
 • سرآیه
 • پیوست ۱: از دیوان ملک‌الشعرای بهار
 • پیوست ۲: درایش اهریمن با دیوان (صادق هدایت)
 • پیوست ۳: خوانش متن پهلوی بر مبنای آوانویسی
 • پیوست ۴: یادداشت‌هایی بر آوانویسی پهلوی (ترجمه از مقالۀ مکنزی)
 • کتابنامه
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − شش =

0