دانلود مقاله حقایقی درباره سنگ پادزهر

مقاله حقایقی درباره سنگ پادزهر می تواند تحولی بزرگ برای زندگی شما باشد.خواص این سنگ اگر به عنوان مثال دست شما زخمی شود و مقداری از روغن این سنگ را به آن بمالید بلافاصله خوب می شود و برای امراض داخلی نیز موثر بوده و استفاده می شود. سنگ پادزهر از زمانهای قدیم کاربردهای بسیار بیشماری داشته است که در مداوای امراضی که به سختی قابل درمان بودند یا برای مداوای زخم های پوستی و …. کاربرد داشته است.

مقاله حقایقی درباره سنگ پادزهر

ویژگی های سنگ پادزهر:

  1. سنگ پاد زهر به رنگ مشکی است و مانند سنگ محک طلا می ماند.
  2. برای دارو سازی و امراض مختلف مصرف می شود و درمان کننده بسیاری از امراض می باشد.
  3. وقتی حرارت می‌بیند از خود روغنی پس می‌دهد که درمان کننده همه امراض خارجی و تعدادی امراض داخلی است.
  4. اگر دست شما زخم شود و مقداری از روغن سنگ پاد زهر را به آن بمالید بلافاصله خوب می شود.
  5. و اگر بیماری شما درونی باشد این روغن را با داروهای دیگر مخلوط می کنند و برای امراض درونی از آن استفاده می کنند و پس از مدت کوتاهی امراض درونی را نیز خوب می کند.
  6. سنگ پاد زهر بسیار نادر است و اگر کسی این سنگ را داشته باشد مانند این است که دنیای ثروت را داشته باشد. مخصوص پادشاهان بوده است و هیچ کسی بغیر از پادشاهان حق استفاده از آن را نداشته است.

مقاله حقایقی درباره سنگ پادزهر:

در مقاله حقایقی درباره سنگ پادزهر قصد داریم شما را از حقایقی که درباره سنگ پادزهر وجود دارد و در زمان های قدیم حکما و اطبای قدیم، مثل راضی و ابن سینا و بزرگان دیگر که در کتب و مولفانشان آورده اند و از آنها استفاده کرده اند مطرح نماییم. در واقع اخبار و وقایع که در کتب قدیم حکما بدان اشاره شده است خواهیم پرداخت. در بسیاری از منابع از این سنگ کانی به عنوان سنگی که پس از حرارت روغنی از خود پس می دهد که درمان کننده همه امراض خارجی و تعدادی امراض داخلی است یاد می شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده − 6 =

0