دانلود کتاب تاریخ جامع ایران

مراد از ایران در کتاب تاریخ جامع ایران، دنیای ایرانی یا ایران فرهنگی است که همواره قلمروی گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی این سرزمین را شامل می‌شده است. از این وجهه نظر، مجلدات و ابواب مربوط به تاریخ فرهنگی ایران، بی ‌شک از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود. پنج جلد نخست کتاب تاریخ جامع ایران به تاریخ ایران پیش از اسلام اختصاص دارد. جلد اول مشتمل بر سابقۀ انسان کهن در فلات ایران و تمدن‌های پیش از آریایی‌ها، ورود آریائی به ایران عصر مادها و قسمتی از تاریخ سیاسی هخامنشیان است.

دانلود کتاب تاریخ جامع ایران

کتاب تاریخ جامع ایران:

ثبت و ضبط و تدوین چند هزار سال تاریخ سرزمین و مردم ایران، با فراز و نشیب‌های بی‌مانند، وظیفه همه ایرانیانی است که برای مرز و بوم خود در عرصه تاریخ و تمدن بشر سهمی ممتاز و سترگ قائل‌اند.

به رغم این همه، هنوز مجموعه‌ای نسبتاً جامع که مهمترین وجوه تاریخ ایران را، به شیوه‌ای محققانه بازگوید، پدید نیامده است. آثار پراکنده درباره ادوار مختلف یا مجموعه‌های محققانه‌ای که به‌ندرت در این موضوع منتشر شده، تنها گوشه‌هایی از تاریخ ایران را در بردارند.

مجموعه‌ای که تحقیق و تدوین آن را قریب به دوازده سال پیش مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بر عهده شناخته است یعنی تاریخ جامع ایران عنوان مجموعه‌ای است ۲۰ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار.

آنچه که در کتاب تاریخ جامع ایران میخوانیم:

ثبت و ضبط و تدوین چند هزار سال تاریخ سرزمین و مردم ایران، با فراز و نشیب‌های بی‌مانند، وظیفه همه ایرانیانی است که برای مرز و بوم خود در عرصه تاریخ و تمدن بشر سهمی ممتاز و سترگ قائل‌اند.

به رغم این همه، هنوز مجموعه‌ای نسبتاً جامع که مهمترین وجوه تاریخ ایران را، به شیوه‌ای محققانه بازگوید، پدید نیامده است. آثار پراکنده درباره ادوار مختلف یا مجموعه‌های محققانه‌ای که به‌ندرت در این موضوع منتشر شده، تنها گوشه‌هایی از تاریخ ایران را در بردارند.

مجموعه‌ای که تحقیق و تدوین آن را قریب به دوازده سال پیش مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بر عهده شناخته است یعنی تاریخ جامع ایران عنوان مجموعه‌ای است ۲۰ جلدی، مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار. مراد از ایران در این مجموعه، دنیای ایرانی یا ایران فرهنگی است که همواره قلمروی گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی این سرزمین را شامل می‌شده است. از این وجهه نظر، مجلدات و ابواب مربوط به تاریخ فرهنگی ایران، بی ‌شک از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود…

معرفی هر جلد از تاریخ ایران:

جلد نخست تا پنجم (ایران باستان):

 • سابقهٔ انسان‌های نخستین در فلات ایران
 • تمدن‌های پیش از آریایی‌ها (ایلامی‌ها، اورارتوها، گوتی‌ها، کاسی‌ها و…)
 • مهاجرت آریایی‌ها به ایران
 • تاریخ مادها
 • بخشی از تاریخ سیاسی هخامنشیان
 • اسکندر مقدونی و جانشینان او موسوم به سلوکیان
 • اشکانیان
 • عصر ساسانیان
 • تاریخ اساطیری ایران
 • تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران از آغاز تا پایان دورهٔ ساسانی
 • تشکیلات و مناسب اداری و اوضاع نظامی دوران حکومت‌های ایرانی پیش از اسلام
 • بررسی هنر و آثار باستان‌شناسی ایران در زمان مادها و هخامنشیان
 • پژوهشی در معماری ایران باستان
 • ادیان و مذاهب در ایران باستان (از ادیان و خدایان ابتدایی، تا مهرپرستی، زرتشتیت،‌ مانویت و حضور ادیان‌های سامی، بودایی، مسیحیت و یهودیت در ایران و کیفیت حضور هر یک)
 • آموزش و پرورش در ایران باستان
 • زبان و ادبیات ایران پیش از اسلام
 • تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری در ایران باتسان
 • دانش جغرافیا، فلسفه و علوم دیگر در جامعه ایرانی پیش از اسلام
 • و…
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0